Tango Musicians in Norway

Tangueros del Norte
Valeria Neira Lillebjerka - bandoneón , Åsbjørg Ryeng - bandoneón ,
Andreas Rokseth - bandoneón , Ole Schøyen Sjölin - double bass ,
Håkon MagnarSkogstad - piano , ViktorStenhjem - violin ,
RannveigRyeng - violin , Øyvind AspenesRobak - violin , bandoneon

Per Arne Glorvigen     - bandoneón management
OddHannisdal - violin contact: Sverre Indris Joner
Stainar Haugerud - double bass contact: Sverre Indris Joner
Sverre IndrisJoner - piano
Grensevn 85 c, N-0663 Oslo, Norway
tel.: +47 22 63 13 65, fax: +47 91 20 33 45, mob: +47 91 17 05 82

077#>