Subsections


Tango Musicians in Japan

Ensembles

Astrorico best known orchestra (Kyoto)

Ainomachi Hause209, Nijyo-kudaru, Ainomachi, Nakagyoku,
Kioto, 604-0832, JAPAN
TEL: +81-75-211-9205@FAX: +81-75-211-9204

CAMBAtango
with Koji Hirata - bandoneón

Orquesta de Tango Oita
TetsuyaYokoyama - violin , SouichirouFusimi - viola ,
Nahoko Yokoyama - flute
Yumi Tsukada - accordion ,
Munehiro Takemoto - guitar ,
Masaya Yukihira - double bass ,
RumiKihara - piano ,
HanaeNishitani - vocal , KanaeMaki - vocal

Los Pollitos
Taro Kamiya - bandoneón , Takeya Matsumoto - bandoneón ,
Waka Sato - bandoneón ,
TetsuyaYokoyama - violin , TomokoArai - violin ,
RikaOhnishi - violin , NaomiAkaishi - violin ,
KotomiMatsushita - violin ,
AyaTakaki - piano , JunkoOzaki - piano
Takeshi Kamada - double bass , Nahoko Yokoyama - flute

Musicians

Koji Kyotani     - bandoneón (no. 1 in Japan)

Kimiyo Ogawa     - bandoneón

Koji Hirata     - bandoneón
logo

Koji Hirata finds the soul of tango through his bandoneon (Japan Times)

Tango

5986#>